metronome logo
REGISTREER RAPPORTEER FACTUREER INCASSEER

Incasseren

Een van de lastigste zaken voor freelancers is zorgen dat facturen op tijd betaald worden. Hoe realiseer je dit zonder de relatie met de opdrachtgever in gevaar te brengen. Metronome neemt een aantal stappen die dit proces stroomlijnen.

Open posten

Op de startpagina van Metronome staat een overzicht van de openstaande factuurbedragen met de status van elke factuur. Vanuit dit overzicht kan direct een betaling worden toegevoegd.

Monitor het betalingsgedrag

Betalingsgedrag

Op de overzichtspagina van de opdrachtgever is een overzicht van het recente betalingsgedrag te zien. Overschrijding van de betalingstermijn is direct zichtbaar.

Automatische vooraankondiging

2 dagen voordat de betalingstermijn verstrijkt ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Voor veel opdrachtgevers blijkt dit precies de "nudge" te zijn die ze nodig hebben. De ervaring leert dat door deze herinnering het aantal op tijd betaalde facturen drastisch omhoog gaat.

Automatische herinneringen

Factuur tijdlijn

Als er geen betaling geboekt is verzendt Metronome verzendt na 14 dagen de eerste herinneringsmail. Na 30 dagen volgt de tweede.

PROBEER GRATIS OF BOEK EEN DEMO