metronome logo

PRIVACY VERKLARING van metronome.nl

KvK nummer 24277202, gevestigd te Rotterdam

Versie: 18 mei 2018

Welke gegevens worden vastgelegd?

metronome.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van metronome.nl. metronome.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom worden deze gegevens vastgelegd?

metronome.nl verwerkt uw persoonsgegevens om namens uw bedrijf aan uw opdrachtgevers urenstaten en facturen te kunnen verzenden.

Uw IP adres wordt verwerkt om te kijken vanaf welke locaties u verbinding maakt met metronome.nl teneinde de snelheid naar die locaties te kunnen optimaliseren.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

metronome.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang uw abonnement actief is. Alle data wordt opgeslagen in beveiligde databases.

Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

metronome.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Hoe wordt website bezoek in kaart gebracht?

Op de website van metronome.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. metronome.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Het bezoek van de homepage van metronome.nl wordt bijgehouden met Google Analytics. metronome.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via metronome.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Het applicatie deel van metronome.nl bevat geen externe analytics code.

Wilt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw NAW gegevens kunt u aanpassen via de applicatie. Uw abonnement kunt u stopzetten via de applicatie. De door u vastgelegde urenregistratie kunt u zelf downloaden vanuit de applicatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering deze en bezoekgegevens sturen via info@metronome.nl. metronome.nl zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe is metronome.nl beveiligd?

metronome.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van metronome.nl worden uitgewisseld maken gebruik van een geldig SSL certificaat van Let's Encrypt. Uw persoonsgegevens kunnen daardoor niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door metronome.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met metronome.nl.

Wachtwoorden worden met een-weg encryptie versleuteld met een geheime sleutel. De servers van metronome.nl zijn gehuisvest in een streng beveiligd datacentrum in Duitsland. De servers zijn beveiligd met een firewall.

Welke cookies worden er opgeslagen?

metronome.nl zet een cookies om uw sessie en taalvoorkeur bij een herhaalbezoek te kunnen herkennen.

Waar kunt u klachten melden?

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.